REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62543

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62543

Resource type: article, chapter

Action Based Activities Prediction by Considering Human-Object Relation

View

Resource metadata

Title Action Based Activities Prediction by Considering Human-Object Relation
Persons Authors: Vibekananda Dutta, Teresa Zielińska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description The paper was presented in 2018 on XV Polish National Robotic Conference. For an effective human-robot collaboration, it is important that an assistive robot is able to forecast a human action. The new action recognition method for anticipating the human activities basis on visual observation is presented. The spatio-temporal human-object relation taking into account the so-called affordance is analyzed, the action features are defined. We also deliver a RGB-D type activity dataset obtained using new Senz3D vision sensors. To demonstrate the effectiveness of the proposed approach, we discuss the experiments with summarizing the anticipation results obtained using two different datasets. (English)
Keywords "referat"@pl, "robotyka"@pl, "automatyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 343
To page: 352
ISSN: 0137-2343
Resource language: English
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 17-08-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Vibekananda Dutta, Teresa Zielińska. Action Based Activities Prediction by Considering Human-Object Relation. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Mathematical Methods of Automation and Robotics

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podstawy Automatyki i Robotyki : wykład wstępny, cz. 1

Ewaryst Rafajłowicz, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more