REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74288

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74288

Resource type: article, chapter

Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym (BOS’95). T. 2: Badania operacyjne i systemowe dla wspomagania formułowania strategii rozwoju regionów (RB-1998-76)

View

Resource metadata

Title Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym (BOS’95). T. 2: Badania operacyjne i systemowe dla wspomagania formułowania strategii rozwoju regionów (RB-1998-76)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W dobie globalizacji wzrośnie zapotrzebowanie na badania systemowe oraz formułowanie aktualnych i długofalowych strategii rozwoju regionów. Praca podejmuje problem badań nad rozwojem regionów na różnym poziomie: gminy, województwa i kraju, oraz szerzej, Unii Europejskiej, Unii Kontynentalnej i całego świata. Analizowany jest cały proces tworzenia strategii rozwoju, od ustalenia wstępnej wizji po finalną strategię rozwoju, przy założeniu, że regiony nie są izolowanymi wyspami, ale są połączone w globalną sieć. Ważnym aspektem, który będzie miał wpływ na przyszłość są nowe możliwości wynikające z rozwoju technologii i modelowania komputerowego, które będzie wykorzystywane w coraz większym stopniu do planowania i wdrażania strategii rozwoju. (Polish)
Keywords "regional development"@en, "rozwój regionalny"@pl, "Globalization"@en, "development strategy"@en, "strategia rozwoju"@pl, "Operations Research"@de, "badania operacyjne"@pl, "globalizacja"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-76
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 17
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym (BOS’95). T. 2: Badania operacyjne i systemowe dla wspomagania formułowania strategii rozwoju regionów (RB-1998-76). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wybrane problemy podejmowania decyzji w kompleksach operacji

Jerzy Józefczyk, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich

Mateusz Długosz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik metaheurystycznych

Krzysztof Zaniewski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

Jacek Waglowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Kompleksowy model rozwoju gospodarki KMR 1 (PN-1988-06)

Hanna Bury, Roman Kulikowski, Wojciech Rokicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Rozwój regionalny na obszarach chronionych

Alina Kulczyk-Dynowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more