REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/73872

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73872

Resource type: article, chapter

Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)

View

Resource metadata

Title Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01)
Persons Authors: Andrzej Leszek Straszak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest przeglądem artykułów analizujących zmiany zachodzące w społeczeństwach na przełomie XX i XXI wieku oraz wpływ jaki będzie miała na nie rewolucja cyfrowa. Prognozuje się, że zmiany jakie zaszły i zajdą będą daleko idące, zmieniając strukturę społeczną, między innymi zmniejszając zatrudnienie w rolnictwie, do jedynie 2%, w przemyśle do 4-5%, przesuwając resztę do sektora usług i informacji oraz zwiększając stopień wykształcenia obywateli. Stawiane jest również pytanie o miejsce jakie zajmie Polska w świecie w związku ze zmianami oraz to czy wejdzie do grona rozwiniętych społeczeństw informacyjnych. (Polish)
Keywords "Poland in the world"@en, "struktura zatrudnienia"@pl, "rewolucja cyfrowa"@pl, "digital society"@en, "digital revolution"@en, "employment structure", "Polska w świecie"@pl, "społeczeństwo cyfrowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-65-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 17
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Leszek Straszak. Analiza systemowa na progu XXI wieku (RB-1999-65-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Porozumienie „Zielone Płuca Polski” w dobie globalizacji i internetu (RB-2000-63-02)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Tworzenie się społeczeństw informacyjnych - problemy globalne versus regionalne (RB-2000-63-01)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Synteza kompleksowego systemu komunikacji pasażerskiej dla danego regionu (PN-1978-05)

Florian Stanisław Piasecki, Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

See more