REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74324

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74324

Resource type: article, chapter

System komputerowy do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarach wiejskich (RB-2000-52)

View

Resource metadata

Title System komputerowy do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarach wiejskich (RB-2000-52)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy systemu komputerowego do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarch wiejskich. Celem budowy systemu sterowania poszczególnymi modułami jest zarządzanie odpowiednimi programami wprowadzania i prezentacji danych a także uruchamiania programów. Dokonuje się tego na poszczególnych poziomach struktury systemu sterowania. Poniżej omawia się w sposób wybiórczy strukturę sterowania programami modułu rolnictwa. (Polish)
Keywords "system komputerowy"@pl, "Agricultural Development"@en, "Bioenergy"@en, "bioenergia"@sk, "Computer System"@en, "Rozwój rolnictwa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-52
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 39
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. System komputerowy do kompleksowej analizy wykorzystania bioenergii na obszarach wiejskich (RB-2000-52). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

WSPOMAGANIE DECYZJI FINANSOWYCH GMINY.Opracowane oprogramowanie systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1996-52)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Problemy wprowadzania intensywnej uprawy biomasy w modelu symulacji rozwoju rolnictwa w regionie rolniczym (RB-2000-55)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more