Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Immunizacja jako metoda eliminacji ryzyka niewywiązania się z zobowiązań finansowych (RB-1999-79-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich

Stefan Moszczeński, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Zarządzanie kapitałem w okresie długoterminowym, czyli o pewnej metodzie zarządzania ryzykiem (RB-1999-79-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios (RB-1998-61-01)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)