REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76589

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76589

Resource type: article, chapter

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Zarządzanie kapitałem w okresie długoterminowym, czyli o pewnej metodzie zarządzania ryzykiem (RB-1999-79-02)

View

Resource metadata

Title Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Zarządzanie kapitałem w okresie długoterminowym, czyli o pewnej metodzie zarządzania ryzykiem (RB-1999-79-02)
Persons Authors: Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W tradycyjnym ujęciu zarządzania pieniędzmi ryzyko i zwrot występują jako całkowicie „przeciwstawne” pojęcia (dobrym przykładem jest teoria H. Markowitz’a). Model zarządzania pieniędzmi prezentowany w pracy, po „uśrednieniu” ryzyka, zajmuje się wyłącznie zwrotem, a ściślej mówiąc jego maksymalizacją. Szuka się tu optymalnej części f* kapitału, jaką nalezy przeznaczać w każdym okresie inwestowania na kupno ryzykowanych papierów wartościowych, pozostawiając pozostałą część (1-f*) na inwestowanie w papiery bez ryzyka. (Polish)
Keywords "zarządzanie ryzykiem"@pl, "zarządzanie kapitałem"@pl, "risk management"@en, "capital management"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-79-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 13
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Leszek Saturnin Zaremba. Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Zarządzanie kapitałem w okresie długoterminowym, czyli o pewnej metodzie zarządzania ryzykiem (RB-1999-79-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Kwalifikacja ryzyka. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu (RB-2000-86-03)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Kwalifikacja ryzyka. How to find a bond portfolio with the highest convexity in a class of fixed duration portfolios (RB-2000-86-02)

Leszek Zaremba, Włodzimierz Smoleński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more