REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74430

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74430

Resource type: article, chapter

Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (RB-1998-61-03)

View

Resource metadata

Title Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (RB-1998-61-03)
Persons Authors: Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Opracowanie dotyczy określenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu. (Polish)
Keywords "real estate evaluation"@en, "wycena nieruchomości"@pl, "użytkowanie wieczyste"@pl, "perpetual use"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1998-61-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1998
From page: 1
To page: 12
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba. Analiza wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (RB-1998-61-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich

Stefan Moszczeński, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-99-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Solution of immunization problem in case of proportional spot rate shifts (RB-1995-99-04)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more