REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78598

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78598

Resource type: article, chapter

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

View

Resource metadata

Title Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)
Persons Authors: Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca opisuje i omawia pojęcie systemów eksperckich, a następnie opisuje przed jakimi wyzwaniami stawiają one w związku z upowszechnianiem się sieci Internet. Omówiono tutaj ogólną strukturę systemów eksperckich wraz z typami zadań jakie są przez nie rozwiązywane oraz najczęstszymi metodami metodami pozyskiwania wiedzy w tych systemach. Skupiono się tutaj na szkielecie systemu eksperckiego Sokrates oraz na akwizycji wiedzy dla systemu 'Organizacja przestrzenna obszaru' opartego właśnie na systemie Sokrates. (Polish)
Keywords "systemy eksperckie"@pl, "rozwój infrastruktury"@pl, "Expert Systems"@en, "SOKRATES expert system"@en, "infrastructure development"@en, "system ekspercki SOKRATES"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1996-77
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1996
From page: 1
To page: 34
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski. Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Biblioteka testów statystycznych Teslib dla komputera SM4 (PN-1983-07)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badanie symulacyjne estymatora Jamesa-Steina parametrów modelu liniowego (PN-1987-05)

Piotr Staniewski, Donata Kajdańska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more