REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/51535

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/51535

Resource type: kod źródłowy

API Limecraft Flow (programistyczne)

Widok

Resource metadata

Title API Limecraft Flow (programistyczne)
Persons Authors: Bartosz Karpiński
Partner: Politechnika Wrocławska
Description API programistyczne napisane w języku Python 3 pozwalające na automatyczne wygenerowanie napisów oraz transkryptu dla plików audio/wideo z użyciem systemu Limecraft Flow firmy Limecraft NV. Korzystanie z tego systemu wymaga posiadania licencji, a tym samym do uruchomienia wywołań z przykładowego klienta konieczne jest podanie ważnych poświadczeń. Kod został utworzony na potrzeby systemu AZON w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl". (Polski)
Keywords "Python"@pl, "AZON"@pl, "api"@pl, "Speech Recognition Software"@en
Classification Resource type: kod źródłowy
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: przedsiębiorcy, studenci, naukowcy
Harmful content: No
Characteristics Język programowania: Python
External links
License MIT License (MIT)
Technical information Submitter: Mariusz Uchroński
Availability date: 02-06-2020
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Bartosz Karpiński. API Limecraft Flow (programistyczne). [kod źródłowy] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: MIT License (MIT), https://opensource.org/licenses/MIT. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

API AllegroGraph (programistyczne)

Adam Włodarczyk, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

API OZONE (programistyczne)

Bartosz Karpiński, Adam Włodarczyk, kod źródłowy, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie heksagonu zbudowanego z trójkątów równobocznych, z wysokościami poprowadzonymi ze wszystkich wierzchołków

Maciej Kamiński, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Panel I - Agnieszka Kwiecień

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Wyniki symualcji modelu pośrednich możliwości na sieci w kształcie heksagonu z przedłużonymi wypustami

Maciej Kamiński, zbiór, baza danych, Politechnika Wrocławska, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Konferencja AZON: "Platforma informacyjna również dla niepełnosprawnych". Panel II - Marta Sabatowska

wideo, Politechnika Wrocławska, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more