REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/15107

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15107

Resource type: book

Discrete optimization and network flows

View

Resource metadata

Title Discrete optimization and network flows
Persons Authors: Adam Kasperski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Publikacja powstała w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej. Celem tej książki jest wprowadzenie w problematykę podstawowych problemów optymalizacji dyskretnych zdefiniowanych w sieciach i przedstawienie niektórych metod ich rozwiązywania. Wszystkie sekcje zawierają wiele przykładów, które ilustrują wprowadzone modele i algorytmy. Sekcje opisujące poszczególne problemy zawierają również pewne zastosowania tych problemów w zarządzaniu. Publikacja nie uwzględnia implementacji przedstawionych algorytmów. (Polish)
Comments: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Keywords "programowanie całkowitoliczbowe"@pl, "algorytm"@pl, "optymalizacja dyskretna"@pl, "discrete optimization"@en
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław, Łódź
Publisher: Wrocław University of Technology
Time of publication: 2011
Number of pages: 147
Series name: Business Information Systems
Resource language: English
Identifiers: OAI: 23623
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Adam Kasperski. Discrete optimization and network flows. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa wykrywania anomalii wykorzystująca Auto Encoder

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych

Grażyna Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Usługa implementująca algorytm alokacji zasobów minimalizujący wykorzystanie zasobów obliczeniowych

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Operatywne kierowanie pracą linii montażowych (PN-1981-04-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Usługa z algorytmami implementującymi operacje matematyczne na macierzach

source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more