REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14837

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14837

Resource type: thesis

Dynamika nośników w półprzewodnikowych studniach kwantowych na podłożu z GaAs, emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni

View

Resource metadata

Title Dynamika nośników w półprzewodnikowych studniach kwantowych na podłożu z GaAs, emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni
Persons Authors: Michał Baranowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Z pracy: "W rozprawie przedstawiono rezultaty badań, dotyczących dynamiki nośników oraz fotoluminescencji z półprzewodnikowych studni kwantowych na podłożu z GaAs, emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni, takich jak studnie typu II GaAsSb/GaAs i GaAsSb/GaInAsSb/GaAs oraz studnie wytworzone z użyciem półprzewodników rozrzedzonych azotem - GaInNAs(Sb)/GaAs. Główną techniką eksperymentalną, wykorzystaną w tych badaniach były pomiary fotoluminescencji rozdzielonej w czasie za pomocą InGaAs-owej kamery smugowej. Wyniki pomiarów uzupełnione są innymi technikami eksperymentalnymi, takimi jak fotoodbicie czy bezkontaktowe elektroodbicie. Analiza wyników eksperymentalnych poparta jest modelowaniem teoretycznym, wykorzystującym do opisu dynamiki ładunku metody równań kinetycznych oraz symulacje Monte-Carlo." (Polish)
Comments: Praca doktorska.
Keywords "GaAs"@pl, "fotoluminescencja"@pl, "studnia kwantowa"@pl, "Symulacja Monte Carlo"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Number of pages: 116
Supervisor: Jan Misiewicz
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 23646
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Olga Schabowicz
Availability date: 03-08-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Michał Baranowski. Dynamika nośników w półprzewodnikowych studniach kwantowych na podłożu z GaAs, emitujących w zakresie bliskiej podczerwieni. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekscytony i ich defazowanie w kropkach kwantowych II rodzaju

Wojciech Donderowicz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Model of spatial dependence of the transport coefficient of photons scattered in a tissue

Petro Kosobutskyy, Andrii Kovalchuk, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

Optical properties of elongated nanostructures in III-V semiconductors

Anna Musiał, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

See more