REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14818

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14818

Resource type: thesis

Spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych z uwzględnieniem technik pomiarowych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej

View

Resource metadata

Title Spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych z uwzględnieniem technik pomiarowych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej
Title variant: Optical spectroscopy of low dimensional semiconductor structures including measurement techniques with high spatial resolution
Persons Authors: Wojciech Rudno-Rudziński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W rozprawie przedstawiono wyniki badań struktur półprzewodnikowych, zawierających warstwy samorosnących kropek kwantowych, przeznaczonych do praktycznych zastosowań jako emitery światła, operujące w obszarze okien telekomunikacyjnych 1.3 μm i 1.55 μm. Zastosowano spektroskopię fotoodbiciową i fotoluminescencyjną, badając: kropki kwantowe InAs na podłożu GaAs; kropki kwantowe InAs na podłożu InP; kreski kwantowe (niesymetryczne kropki kwantowe, znacznie wydłużone w jednym z kierunków) InAs/In0.528Ga0.234Al0.238As na podłożu InP; kreski kwantowe InAs umieszczone w studni kwantowej In0.53Ga0.47As/In0.53Ga0.23Al0.24As,wyhodowane na podłożu InP. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "fotoluminescencja"@pl, "Półprzewodniki"@pl, "spektroskopia fotoodbiciowa"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 119
Supervisor: Jan Misiewicz
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1326
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Wojciech Rudno-Rudziński. Spektroskopia optyczna niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych z uwzględnieniem technik pomiarowych o wysokiej rozdzielczości przestrzennej. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.