REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18460

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18460

Resource type: dataset, database

Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych

View

Resource metadata

Title Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych
Title variant: Experiments on word sense disambiguation
Persons Authors: Arkadiusz Janz, Paweł Kędzia
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
Baza danych zawierająca dane uczące i testowe w formacie CCL oraz pliki konfiguracyjne eksperymentów dla narzędzia WoSeDon. (Polish)
Description in another language: Database comprising of learning and testing data, as well as, configuration files for WoSeDon experiments. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "Polish Corpus of Wroclaw University of Science and Technology"@en, "corpus"@en, "word-sense disambiguation"@en, "uczenie maszynowe"@pl, "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej"@pl, "korpus (językoznawstwo)"@pl, "WoSeDon"@en, "ujednoznacznienie znaczeń słów"@pl, "algorytm PageRank"@pl, "Machine Learning"@en, "machine learning"@en
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Software used: Python
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 2016-2017
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 29-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Arkadiusz Janz, Paweł Kędzia. Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Korpus nagrań próbek mowy do celów budowy modeli akustycznych dla automatycznego rozpoznawania mowy w języku polskim, cz. 8

Teresa Sas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Listy frekwencyjne z korpusów tekstu

Jan Kocoń, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

KPWr 1.2

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik bez uzgodnienia

Michał Wendelberger, Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more