REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18435

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18435

Resource type: other document

KPWr 1.2

View

Resource metadata

Title KPWr 1.2
Title variant: Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej 1.2
Title variant: Polish Corpus of Wrocław University of Technology 1.2
Persons Authors: Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia
Cocreators: Agnieszka Turek (Other), Tomasz Bernaś (Other), Dominika Fikus (Other), Michał Wolski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0
KPWr (Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej) jest korpusem pisanych i mówionych tekstów dostępnym na licencji Creative Commons. Teksty dzielą się na 14 kategorii (blogi, nauka, stenogramy sejmowe, etc.) i są anotowane na poziomie chunków i wybranych relacji predykatowo-argumentowych, jednostek identyfikacyjnych, relacji pomiędzy jednostkami identyfikacyjnymi, relacji anaforycznych i ujednoznaczniania sensów słów. (Polish)
Description in another language: KPWr (Polish Corpus of Wrocław University of Technology, pl. Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej) is a corpus of written and spoken documents available on the Creative Common license. The texts are divided into 14 categories (blogs, science, stenographic recordings, etc.). The documents are annotated on the level of chunks and selected predicate-argument relations, named entities, relations between named entities, anaphora relations and word senses. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie, inżynierowie NLP.
Keywords "anafora"@pl, "jednostki identyfikacyjne"@pl, "polish language"@en, "corpus"@en, "annotation"@en, "word-sense disambiguation"@en, "język polski"@pl, "relacje semantyczne"@pl, "korpus (językoznawstwo)"@pl, "anotacja"@pl, "związek składniowy"@pl, "ujednoznacznienie znaczeń słów"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2016
Resource temporal coverage: 2014-2016
Resource geographical coverage: "Polska"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 13-08-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Jan Kocoń, Paweł Kędzia. KPWr 1.2. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wytyczne KPWr - Relacje semantyczne między jednostkami identyfikacyjnymi

Michał Marcińczuk, Jan Wieczorek, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

O czytelnictwie wśród młodzieży i trendach literackich

Daria Detlaf, Zuzanna Saik, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / literaturoznawstwo (2011)

ŻAKtando 2015

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach (Dokończenie)

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Reguły normalizacji wyrażeń temporalnych

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more