REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76535

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76535

Resource type: article, chapter

Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda uogólnionej sumy kwadratów (CLAR) (PN-1988-09-12)

View

Resource metadata

Title Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda uogólnionej sumy kwadratów (CLAR) (PN-1988-09-12)
Persons Authors: Jan Studziński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca jest opisem programu CLAR z pakietu IDOL, przeznaczonego do Identyfikacji Dynamicznych Obiektów Liniowych oraz do opracowywania danych pomiarowych i wy­ników obliczeń. Program CLAR służy do identyfikacji parametrów pewnego modelu dynamicznego ze skorelowanymi zaburzeniami przy pomocy metody uogólnionej sumy kwadratów. Program wyznacza estymatory asymptotycznie nieobciążone oraz dokonuje oceny znalezionych parametrów. Program napisano w języ­ku FORTRAN4 dla komputera SM4. Opisy wykonano na podstawie Normy Branżowej BN-81/3102-01.06 sporządzonej w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie. (Polish)
Keywords "IDOL package"@en, "pakiet IDOL"@pl, "fortran"@nl, "dynamic model"@en, "parameter estimation"@en, "model dynamiczny"@pl, "software"@pl, "estymacja parametrów"@pl, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1988-09-12
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1988
From page: 1
To page: 16
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jan Studziński. Pakiet programów IDOL do opracowywania danych i identyfikacji obiektów dynamicznych: realizacja w języku RORTAN4 dla komputera SM4. Metoda uogólnionej sumy kwadratów (CLAR) (PN-1988-09-12). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterowanie nieholonomicznym robotem mobilnym przy wykorzystaniu oscylatora kinematycznego

Krzysztof Kozłowski, Jarosław Majchrzak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more