REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/11750

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/11750

Resource type: article, chapter

Fenomen Mediateki - nowego zjawiska w krajobrazie miasta

View

Resource metadata

Title Fenomen Mediateki - nowego zjawiska w krajobrazie miasta
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wzrastające tempo wymiany informacji, błyskawiczny rozwój technologii oraz rosnąca popularność multimedialnych form przekazu spowodowały, iż w ciągu ostatniej dekady w krajobrazie miejskim coraz częściej pojawia się nowy typ budynków - mediateki. Ich zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie szerszej publiczności już nie tylko księgozbioru (jak w przypadku biblioteki) czy nagrań dźwiękowych (jak w przypadku fonoteki), ale wszelkich dostępnych nośników, za pomocą których odbywa się współcześnie popularyzowanie kultury. W archiwach mediatek znajdują się dokonane w technice cyfrowej zapisy koncertów muzycznych, spektakli teatralnych i wydarzeń społeczno-politycznych. Udostępnione bazy danych pozwalają szybko dotrzeć do potrzebnych informacji, także bardzo specjalistycznych. Wzbogaconej funkcji budynków, które dawniej nazywaliśmy bibliotekami, zaczyna towarzyszyć nowa forma. Powinna ona zachęcać i oddziaływać stymulująco na odbiorcę, przyzwyczajonego do nowoczesnych środków przekazu i szybkiej wymiany informacji. Z drugiej strony nie może przytłaczać nadmiarem bodźców tych użytkowników, którzy w ciszy biblioteki szukają nie tylko wartościowej wiedzy, lecz także wytchnienia wśród zgiełku świata. Architekci poszukujący nowej formy, atrakcyjnej i oddającej istotę przemian, podczas projektowania mediatek dysponują na ogół niewielkim budżetem. Jednocześnie spoczywa na nich poważna odpowiedzialność, związana z powstawaniem dużego, zauważalnego w skali miasta i prestiżowego budynku. Wśród licznych propozycji architektonicznych na uwagę zasługują projekty mało znanej w Polsce francuskiej pracowni autorskiej L'Agence DBL: du Besset - Lyon Architectes, założonej przez Pierre'a du Besseta i Dominique'a Lyona. (Polish)
Keywords "muzyka"@pl, "architektura obiektów kultury"@pl, "współczesna architektura francuska"@pl, "informacje multimedialne"@pl, "technologie multimedialne"@pl, "przekaz multimedialny"@pl, "mediateka"@pl, "współczesna biblioteka"@pl, "architektura współczesna"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Archivolta
Numbering: nr 1
Place of publication: Kraków
Publisher: Archivolta
Time of publication: 2009
From page: 6
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 20-04-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Barbara Widera. Fenomen Mediateki - nowego zjawiska w krajobrazie miasta. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra w Maladze (1008)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1841)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Wrocław - Narodowe Forum Muzyki (3588)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more