REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18548

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18548

Resource type: photo

Glina zwałowa - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Glina zwałowa - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Skład mineralny gliny zwałowej nie jest możliwy do określenia bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych. Makroskopowo zidentyfikować można w przedstawionej próbce jedynie kwarc, który występuje w formie pojedynczych ziaren. Kwarc jest krzemianem o układzie krystalograficznym trygonalnym i heksagonalnym. Kwarc może być bezbarwny albo zabarwiony. Rysa tego minerału jest biała, połysk szklisty. Twardość w skali Mohsa wynosi 7. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "utwory różnoziarniste"@pl, "Skała"@pl, "skała osadowa"@pl, "moreny"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Glina zwałowa - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Łupek ilasty - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Torf wysoki - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel kamienny duryn - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more