REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74497

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74497

Resource type: article, chapter

Jakość usług w sieciach IP - mit czy realia?

View

Resource metadata

Title Jakość usług w sieciach IP - mit czy realia?
Persons Authors: Mateusz Konkol
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Artykuł konferencyjny przedstawiony w formie slajdów z prezentacji. (Polish)
Keywords "usługa"@pl, "jakość obsługi"@pl, "Internet Protocal"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: I Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wroclaw 1999
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1999
From page: 152
To page: 160
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 02-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Mateusz Konkol. Jakość usług w sieciach IP - mit czy realia?. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Usługa krańcowa systemu monitorowania budynku inteligentnego

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykorzystanie techniki RPR w sieciach pakietowych

Waldemar Grabiec, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane o otoczeniu sieci WLAN i LTE

Patryk Schauer, Łukasz Falas, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Systemy dostępowe z jednolitym czasem

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Zarządzanie usługami w sieci IP w świetle zaleceń organizacji TeleManagement Forum

Czesław Jędrzejek, Krzysztof Samp, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługi transmisji głosu w SIP i H.323

Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, Robert Karczewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more