REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62569

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62569

Resource type: article, chapter

Klasyfikacja sztywności dłoni podczas teleoperacji za pomocą sondy mechanomiograficznej

View

Resource metadata

Title Klasyfikacja sztywności dłoni podczas teleoperacji za pomocą sondy mechanomiograficznej
Persons Authors: Igor Zubrycki, Grzegorz Granosik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki.
W artykule przedstawiamy ekonomiczny zestaw do mierzenia sygnałów mechanomiograficznych, wykorzystujący mikrofon elektretowy umieszczony w zaprojektowanej do tego celu obudowie. Zestaw został skonstruowany w celu określenia sztywności dłoni operatora, który za pomocą rękawicy sensorycznej steruje manipulatorem. Urządzenie stanowi uzupełnienie systemu do teleoperacji chwytakami zręcznymi, dostarczając dodatkowych informacji o stanie sztywności ręki operatora, co można wykorzystać do ustalania impedancji chwytaka wielopalczastego. Przedstawiamy budowę urządzenia, sposób przetwarzania sygnału oraz porównujemy algorytmy uczenia maszynowego pozwalające na wykorzystanie urządzenia do rozpoznawania sztywności dłoni. Efektem pracy systemu jest binarne rozpoznawanie sztywności (sztywny, rozluźniony) z jakością klasyfikacji 94% przy dowolnym ruchu dłoni. Zaprojektowane urządzenie oraz algorytmy udostępnione są na otwartej licencji i dostępne są w repozytorium projektu. (Polish)
Keywords "referat"@pl, "automatyka"@pl, "robotyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 523
To page: 534
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 13-09-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Igor Zubrycki, Grzegorz Granosik. Klasyfikacja sztywności dłoni podczas teleoperacji za pomocą sondy mechanomiograficznej. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Mathematical Methods of Automation and Robotics

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podstawy Automatyki i Robotyki : wykład wstępny, cz. 1

Ewaryst Rafajłowicz, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more