REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74323

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74323

Resource type: article, chapter

Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54)

View

Resource metadata

Title Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54)
Persons Authors: Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy zaproponowano wzór arkusza informacyjnego pozwalającego na zebranie zbioru danych, które mają być wykorzystywane w systemie komputerowym analizy rozwoju regionu, obejmującym między innymi zagadnienia rolnictwa. Informacje mają dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego o określonej powierzchni i zlokalizowanego w określonej gminie. Nie są istotne dane personalne właściciela gospodarstwa. (Polish)
Keywords "zbieranie danych"@pl, "Wspomaganie decyzji"@pl, "collecting data"@en, "decision support"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-2000-54
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 2000
From page: 1
To page: 34
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski. Koncepcja i opis systemu zbierania danych o gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem sieci Internetu (RB-2000-54). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Polskie litery na komputerach Sun (RB-1993-56)

Andrzej Partyka, Piotr Kowalski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowy system ekorozwoju wodnego regionu (RB-2000-67-04)

Jerzy Hołubiec, Grażyna Petriczek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Koncepcja systemu komputerowego wspomagania decyzji finansowych rozwoju gminy (RB-1997-29)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more