REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74669

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74669

Resource type: article, chapter

Konwersja bazy pakietu Mikro CDS/ISIS na bazę tabelaryczną (RB-1993-94)

View

Resource metadata

Title Konwersja bazy pakietu Mikro CDS/ISIS na bazę tabelaryczną (RB-1993-94)
Persons Authors: Bożena Łopuch
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W opracowaniu przedstawiono metodę konwersji bazy danych pakietu Mikro CDS/ISIS na bazę o typie tabelarycznym, na przykład Informix lub xBase (dBase, FoxBase, FoxPro). Opracowano program konwersji ISO. Założeniem było przygotowanie uniwer­salnego programu pozwalającego przenosić dane z dowolnej bazy Mikro CDS/ISIS do bazy o typie tabelarycznym. Program napisano w języku C. Program ISO wykorzystano do przeniesienia bazy danych o pracownikach Polskiej Akademii Nauk opracowanej w Ośrodku Informacji Naukowej PAN do postaci wymaganej przez prototypowe oprogramowanie Systemu doradztwa nauko­wego KOSYDON. (Polish)
Keywords "pakiet Mikro CDS/ISIS"@pl, "package Mikro CDS/ISIS"@en, "bazy danych"@pl, "system KOSYDON"@pl, "databases"@en, "software"@pl, "KOSYDON system"@en, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1993-94
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1993
From page: 1
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Bożena Łopuch. Konwersja bazy pakietu Mikro CDS/ISIS na bazę tabelaryczną (RB-1993-94). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

PVM i HeNCE: Zasady korzystania w sieci IBS-Sun (RB-1994-38)

Krzysztof Kiwiel, Piotr Kowalski, Bożena Łopuch, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Algorytm dla zadania najtańszej drogi ograniczeń (PN-1980-10)

Wiktor Olinger, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more