REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18637

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18637

Resource type: photo

Trawertyn - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Trawertyn - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W składzie mineralnym trawertynu dominuje kalcyt. Kalcyt należy do węglanów i posiada układ krystalograficzny trygonalny. W przedstawionej próbce tworzy skupienia masywne, ziarniste. Kryształy kalcytu mają różnorodne kształty np. romboedrów i skalenoedrów. Barwa kalcytu najczęściej jest biała, ale minerał ten może być zabarwiony również na żółto, czerwono, zielono i niebiesko. Kalcyt posiada rysę białą, połysk szklisty, jedwabisty oraz łupliwość doskonałą trójkierunkową. Twardość w skali Mohsa wynosi 3. Kalcyt ulega reakcji z kwasem solnym (HCl), podczas której wydziela się dwutlenek węgla. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "Kalcyt"@pl, "skała osadowa"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Trawertyn - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wapień - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Torf wysoki - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Kreda pisząca - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more