REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18626

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18626

Resource type: photo

Piasek aluwialny - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Piasek aluwialny - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W przedstawionej próbce piasku aluwialnego obecny jest kwarc. Jest on minerałem bezbarwnym lub zabarwionym na biało, szaro, żółto czerwono etc. Ponadto minerał ten posiada rysę białą, przełam muszlowy oraz połysk szklisty, tłusty (na płaszczyźnie przełamu). Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Na zdjęciu widoczne są również minerały ciężkie, które są minerałami akcesorycznymi w skale. Jednakże identyfikacja tych minerałów nie jest możliwa bez zastosowania zaawansowanych metod mineralogicznych. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skała osadowa"@pl, "Piasek"@pl, "psamity"@pl, "skała okruchowa"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Piasek aluwialny - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Piaskowiec - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Torf wysoki - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Piasek eoliczny - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more