REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/47566

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47566

Resource type: book

Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna

View

Resource metadata

Title Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna
Persons Authors: Bożena Mielczarek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
W książce przedstawiono m.in. system, model i symulację, generowanie liczb i zmiennych losowych, metodę Monte Carlo. (Polish)
Keywords "modelowanie i symulacja"@pl, "ekonomia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2009
Number of pages: 216
ISBN: 978-83-7493-471-8
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 30-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Bożena Mielczarek. Modelowanie symulacyjne w zarządzaniu: symulacja dyskretna. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Konferencja Mieszkanie dla Studenta i Absolwenta

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Budget policy in the transition economy. Simulations using dynamic model of polish economy (RB-1996-29)

Jan Gadomski, Irena Woroniecka-Leciejewicz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Raporty Instytutu Architektury i Urbanistyki PWr: Modelowanie koncentracji w sieciach regularnych

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja predykcyjna, przesunięcie ogólne, dostępność teoretyczna, selektywność 50x10^-6 (2)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more