REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/22069

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22069

Resource type: article, chapter

Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych

View

Resource metadata

Title Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych
Title variant: Some numerical methods applied 10 communication systems programming
Title variant: Перспективы развития некоторых методов расчета в программировании систем транспорта
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Omówiono aktualne możliwości zastosowania algorytmów obliczeniowych do prognoz obciążeń układów komunikacyjnych. Algorytmy te stosowane w Zakładzie Urbanizacji i Planowania Przestrzennego dotyczą obliczania wymiany ruchu, wyznaczania i klasyfikacji za pomocą maszyn cyfrowych, arterii oraz wyboru tras przez użytkowników konkretnej sieci. Metody wypracowane w krajach intensywnej motoryzacji zaadaptowano i wzbogacono między innymi oryginalnym algorytmem znajdowania kilku najkrótszych tras między parą rejonów. Nakreślono również najpilniejsze potrzeby w zakresie doskonalenia tych metod i przygotowywania dalszych algorytmów. (Polish)
Description in another language: The paper describes application of several algorithms for forecasting future traffic demands and loads on road systems in towns. The algorithms are used for concrete tasks concerning a number of Polish conurbations or big cities by computing traffic exchange, classification of arterial roads and choice of paths through a transportation network. The methods originating from some countries with high motorization level have been adopted and expanded with new algorithms, such as the algorithm for finding several shortest ways for a needed connection in a network. (English)
Description in another language: Обсудено применение алгоритмов для прогнозирования нагрузки, транспортных систем. Применяемые в Институте архитектуры и градостроительства (в составе Вроцлавского политехнического института), при использовании цифровых вычислительных машин, эти алгоритмы касаются расчета обмена движения определения и классификации магистралей, а также выбора трасс пользователями конкретной сети. Методы, разработанные в странах интенсивной моторизации были приспособлены и обогащены, например алгоритмом нахождения кратчайших трасс между двумя районами. (Russian)
Comments: Artykuł pochodzi ze zbioru prac wydanych pod wspólnym tytułem "Zjawiska komunikacyjne a modelowanie funkcjonowania obszarów zurbanizowanych", opublikowanego jako 6 numer "Prac Naukowych Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej" ukazujących się w serii "Studia i Materiały" (nr 3). Publikacja została wydana we Wrocławiu w 1974 roku.
Keywords "modelowanie numeryczne"@pl, "system transportowy"@pl, "analiza i modelowanie"@pl, "modelowanie i symulacja"@pl, "modelowanie i programowanie układów"@pl, "osadnictwo"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs, public administration
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zjawiska komunikacyjne a modelowanie funkcjonowania obszarów zurbanizowanych
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 1974
From page: 15
To page: 22
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Joanna Żebrowska
Availability date: 27-11-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Perspektywy rozwoju niektórych metod numerycznych w programowaniu systemów komunikacyjnych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Mapy selekcyjno-wiązkowe ruchu osobowego w mieście Wrocław (rys. 16)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more