REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78458

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78458

Resource type: article, chapter

Nierówność trójkąta w problemie komiwojażera (PN-1986-04)

View

Resource metadata

Title Nierówność trójkąta w problemie komiwojażera (PN-1986-04)
Persons Authors: Andrzej Rakus
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedstawione opracowanie zawiera analizę problemu opar­tą na nierówności trójkąta dla macierzy kosztów zadań komiwojażera, której elementy są skończone. W wielu pracach dotyczących tej problematyki podkreśla się znaczenie spełnienia lub nie spełnienia nierówności trójkąta między elementami macierzy kosztów i zwraca się uwagę na znaczenie tej nierówności przy rozwiązywaniu zadań praktycznych oraz oszacowań otrzymanych rozwiązań. Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować i udowodnić zależności, które w wielu opracowaniach nie były brane pod uwagę. Przedstawione twierdzenia pozwalają spojrzeć na problem komiwojażera z innej strony. Niektóre własności mogą być za­stosowane w teorii grafów oraz w innych problemach optymali­zacji kombinatorycznej. (Polish)
Keywords "optymalizacja kombinatoryczna"@pl, "problem komiwojażera"@pl, "triangle inequality in matrix cost"@en, "nierówność trójkąta macierzy kosztów"@pl, "traveling salesman problem"@en, "combinatorial optimization"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 20
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 28-10-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Rakus. Nierówność trójkąta w problemie komiwojażera (PN-1986-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Operatywne kierowanie pracą linii montażowych (PN-1981-04-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej

Krzysztof Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych (PD-1971-01)

Stanisław Walukiewicz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Wybrane problemy szeregowania z optymalnym doborem przedziałów zakończenia wykonywania zadań

Marcin Winczaszek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

HTSP4- Experymential traveling salesman problem package (RB-1993-40)

Marek Libura, Anna Altman, Stanisław Kryński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ludzie nauki wg obszarów i zainteresowań badawczych

dataset, database, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more