REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14790

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14790

Resource type: thesis

Wybrane problemy szeregowania z optymalnym doborem przedziałów zakończenia wykonywania zadań

View

Resource metadata

Title Wybrane problemy szeregowania z optymalnym doborem przedziałów zakończenia wykonywania zadań
Title variant: Some scheduling problems with due windows assignment
Persons Authors: Marcin Winczaszek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Problemy szeregowania zadań, a także inne problemy optymalizacji dyskretnej, są dziś przedmiotem dużego zainteresowania w świecie nauki i techniki. Przyczynia się do tego zwiększenie konkurencyjności na rynkach światowych, co wymusza z jednej strony obniżanie kosztów produkcji a z drugiej strony zwiększanie elastyczności systemów produkcyjnych w celu umożliwienia szybkiego dostosowywania się do potrzeb klientów. W ogólności problem szeregowania zadań polega na ustaleniu kolejności wykonywania zadań na maszynach (procesorach), tak aby zminimalizować (lub zmaksymalizować)wartość pewnego zadanego kryterium. Niniejsza rozprawa dotyczy wąskiej grupy problemów szeregowania zadań - problemów z doborem pożądanego przedziału zakończenia wykonywania zadań. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "optymalizacja dyskretna "@pl, "szeregowanie operacji"@pl, "złożoność obliczeniowa"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2006
Number of pages: 173
Supervisor: Adam Janiak
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1456
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marcin Winczaszek. Wybrane problemy szeregowania z optymalnym doborem przedziałów zakończenia wykonywania zadań. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wybrane techniki przybliżonego rozwiązywania zadań programowania całkowitoliczbowego (PN-1981-18)

Krzysztof Szkatuła, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Operatywne kierowanie pracą linii montażowych (PN-1981-04-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej

Krzysztof Szkatuła, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Ludzie nauki wg obszarów i zainteresowań badawczych

dataset, database, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Efektywne algorytmy zagadnienia odwrotnego i prostego dla klasy manipula­torów z przekładniami

Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more