REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/74422

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74422

Resource type: article, chapter

Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Optymalizacja eksploatacji obiektów .technicznych w aspekcie zapewnienia racjonalnej niezawodności systemu obsługi (PN-1986-10-06)

View

Resource metadata

Title Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Optymalizacja eksploatacji obiektów .technicznych w aspekcie zapewnienia racjonalnej niezawodności systemu obsługi (PN-1986-10-06)
Persons Authors: Deta Łuczycka
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Optymalizacja eksploatacji obiektów technicznych z punktu widzenia niezawodności polega na rozwiązaniu problemu decyzyj­nego, którego jedną z ważniejszych zmiennych decyzyjnych jest sposób i zakres obsługi systemu i jego elementów. W referacie przedstawiono model deterministyczny sterowania eksploatacją obiektu technicznego. Jako kryterium modelowe przyjęto miarę niezawodności obiektu - współczynnik gotowości systemu. Praca została zreferowana na konferencji 'Niezawodność i statystyczna kontrola jakości', która odbyła się 9-11 września 1985 w Bydgoszczy. (Polish)
Keywords "teoria niezawodności"@pl, "eksploatacja obiektu technicznego"@pl, "the process of exploitation of technical object"@en, "optimization"@en, "reliability theory"@en, "optymalizacja"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-10-06
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 9
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Deta Łuczycka. Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Optymalizacja eksploatacji obiektów .technicznych w aspekcie zapewnienia racjonalnej niezawodności systemu obsługi (PN-1986-10-06). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more