REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76479

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76479

Resource type: article, chapter

Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Niezawodność urządzeń elektrycznych. Stan badań i problemy. (PN-1986-10-01)

View

Resource metadata

Title Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Niezawodność urządzeń elektrycznych. Stan badań i problemy. (PN-1986-10-01)
Persons Authors: Sławomir Lesiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description W pracy przedstawiono aktualny stan badań niezawodności urządzeń elektrycznych z punktu widzenia procesów pows­tawania uszkodzeń. Omówiono metody określania probabilistycznych rozkładów uszkodzeń oraz uzależniania parametrów tych rozkładów od dominujących obciążeń. Praca została zreferowana na konferencji 'Niezawodność i statystyczna kontrola jakości', która odbyła się 9-11 września 1985 w Bydgoszczy. (Polish)
Keywords "electric devices"@en, "teoria niezawodności"@pl, "reliability theory"@en, "failure distribution"@en, "urządzenia elektryczne"@pl, "rozkład uszkodzeń"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-10-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 14
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 07-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Sławomir Lesiński. Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Niezawodność urządzeń elektrycznych. Stan badań i problemy. (PN-1986-10-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

O pewnym modelu niezawodnościowym systemu o zaleznych uszkodzeniach elementów (PN-1978-02-01)

Florian Stanisław Piasecki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)

Advanced substations and electrical equipment

Waldemar Dołęga, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more