REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76652

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76652

Resource type: article, chapter

Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Komputerowo-wspomagana optymalizacja organizacji międzyoperacyjnej kontroli jakości (PN-1986-10-04)

View

Resource metadata

Title Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Komputerowo-wspomagana optymalizacja organizacji międzyoperacyjnej kontroli jakości (PN-1986-10-04)
Persons Authors: Marek Lubicz
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy problemu organizacji międzyoperacyjnej kontroli i sterowania jakością dotyczącą dyskre­tnych procesów produkcyjnych. Przeprowadzono analizę dotychczasowych metod rozwiązania tego problemu i sfor­mułowano dyskretne modele optymalizacyjne. Rozważono wa­runki praktycznego zastosowania matematycznych modeli międzyoperacyjnej kontroli jakości i opisano koncepcję systemu komputerowo wspomaganej optymalizacji działań kontrolno-prewencyjnych. Praca została zreferowana na konferencji 'Niezawodność i statystyczna kontrola jakości', która odbyła się 9-11 września 1985 w Bydgoszczy. (Polish)
Keywords "Quality Control"@en, "kontrola jakości"@pl, "dyskretne procesy produkcyjne"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "discrete production processes"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1986-10-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1986
From page: 1
To page: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 16-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Marek Lubicz. Niezawodność i statystyczna kontrola jakości materiały konferencyjne Bydgoszcz, 9-11 września 1985 redaktor Janusz Karpiński cz.II * Komputerowo-wspomagana optymalizacja organizacji międzyoperacyjnej kontroli jakości (PN-1986-10-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more