REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63472

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63472

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Adrian Demianowski

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Adrian Demianowski
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego, a potem Akademii Medycznej.
Klinikę tę organizował od podstaw. (Polish)
Description in another language: The head of the Department of Psychiatry at the University of Wrocław, then the Medical Academy. He organized this clinic from scratch. (English)
Keywords "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Adrian Demianowski
Graduation specialty: psychiatria
Bibliographies
 • Authors: A. Demianowski
  Title: Badania nad dermografią.
  Year of publication: 1918

 • Authors: A. Demianowski
  Title: O potrzebie studyum psychologii na wydziale lekarskim.
  Year of publication: 1918

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Przypadek twardziny skóry powikłany otępieniem wczesnem.
  Year of publication: 1916

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Psychopatologia stanów objętych przez ustawy karne nazwą utraty świadomości.
  Year of publication: 1916

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Pojemność czaszki (index cubicus) u umysłowo chorych.
  Year of publication: 1918

 • Authors: A. Demianowski, K. Zgórski
  Title: Uszkodzenia pracowników kolejowych z okręgu Lwowskiej Dyrekcyi Kolejowej doznane w służbie, w następstwie wypadków, za czas od r. 1903 do r. 1913 włącznie, w opracowaniu statystycznem.
  Year of publication: 1919

 • Authors: A. Demianowski
  Title: O samoistne stanowisko psychiatryi w programie studyum lekarskiego.
  Year of publication: 1919

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Badania eksperymentalne nad uwagą telegrafistów kolejowych jako przyczynek do psychologji życia gospodarczego.
  Year of publication: 1920

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Wskaźnik główny u umysłowo chorych w Małopolsce.
  Year of publication: 1922
  Numbering (annual, number, issue, part): (seria: Archiwum Nauk Antropologicznych. T. 1, nr 8).

 • Authors: A. Demianowski
  Title: Umysłowo chorzy przestępcy Szpitala Kulparkowskiego pod względem antropologicznym.
  Year of publication: 1923
  Numbering (annual, number, issue, part): (seria: Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 3, t. 2, z. 12).

 • Authors: A. Demianowski, A. Jus
  Title: Osiągnięcia elektroencefalografii klinicznej.
  Year of publication: 1948
Bibliographies
 • Authors: T. Bilikiewicz
  Title: Adrian Demianowski (1887-1960). Wspomnienie pośmiertne.
  Title of source document: 'Neurol. Neuroch. i Psych. Pol.'
  Numbering (annual, number, issue, part): 1960, nr 5, s. 675-679.

 • Authors: Z. Domosławski
  Title: Z dziejów wrocławskiej AM - Profesor Adrian Demianowski (1887-1959) - „Arcymistrz słuchania”.
  Title of source document: 'Gazeta Uczelniana'
  Numbering (annual, number, issue, part): Rok VIII, 2002, 4 (64), 26-27.

 • Authors: J. B. Kos
  Title: Adrian Demiankowski 1887 – 1959. Doktor wszech nauk lekarskich, doktor filozofii, profesor, psychiatra i psycholog, antropolog. Twórca szkoły psychiatrycznej.
  Title of source document: Medium - 'Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej'
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010, nr 3 (236), s. 16-17.

 • Authors: A. Wasik
  Title: Adrian Demianowski. Uczeni wrocławscy 1945 – 1979.
  Year of publication: 1980
  Numbering (annual, number, issue, part): T. 1.

 • Authors: A. Wasik
  Title: Prof. dr Adrian Demianowski 1887-1960. O dorobku Profesora A. Demianowskiego.
  Title of source document: 'Wiadomości Psychiatryczne'
  Numbering (annual, number, issue, part): 1999, t. 2, s. 381-382.

 • Authors: - -
  Title: Wydarzyło się. Uroczystości zawieszone.
  Title of source document: Medium - 'Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej'
  Numbering (annual, number, issue, part): 2020, nr 6 (358), s. 36-38.

 • Authors: A. Zych
  Title: Demianowski Adrian (1887-1959).
  Title of source document: 'Zdrowie Psychiczne'
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984, z. 2, s. 79-80.
Studies Unit name: Lwów
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 26-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Adrian Demianowski. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more