REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/63559

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63559

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Hugo Steinhaus

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Hugo Steinhaus
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Studiował matematykę, ekonomię i filozofię na Uniwersytecie Lwowskim (1905-1906), matematykę na Uniwersytecie Getyndze (1906-1911) oraz w Monachium (1911-1912) i w Paryżu (1912). W latach 1917-1918 docent, 1920-1939 profesor I Katedry Matematyki, 1939-1941 profesor II Katedry Analizy Matematycznej Uniwersytetu Lwowskiego, 1945-1961 profesor Zastosowań Matematyki oraz 1945-1947 dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, równocześnie profesor (1947-1951) Państwowego Instytutu Matematycznego, od 1952 Instytutu Matematycznego PAN. Autor około 250 prac, główny kierownik badań: zastosowanie matematyki, teoria prawdopodobieństwa, teoria miary, teoria funkcji analitycznych i rzeczywistych, analiza funkcjonalna, teoria szeregów ortogonalnych, topologia metryczna. Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Ukraińskiej Akademii Nauk, współzałożyciel (1946), sekretarz (1946-1954) i prezes (1956-1958 i 1960-1961) Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek korespondent PAU (1945), członek rzeczywisty PAN (1952). Laureat nagorody im. S. Banacha, im. S. Mazurkiewicza, nagrody państwowej I stopnia, nagrody naukowej m. Wrocławia i nagrody Fundacji Jurzykowskiego. Doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy I kl. (Polish)
Description in another language: Doctor of philosophy and mathematician. Studied at the University of Lwow (1905-1906), University of Gottingen (1906-1911), Munich (1911-1912) and Paris (1912). In 1917 he received one-year appointment as assistant professor and from 1920 professor at I Department of Mathematics. He vacated the chair in 1939. From 1939 to 1941 professor at II Department of Mathematical Analysis at University of Lwow, from 1945 to 1961 professor at the Department of Applied Mathematics. In 1945 and 1947 served as Dean at the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry at Wroclaw University and professor at the State Institute of Mathematics and from 1952 Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences. He was the author of about 250 scientific works, mainly in the field of applied mathematics, theory of probability, theory of measure, analytics and real-valued functions, theory of orthogonal series and metric topology. Recipient of several awards, including S. Banach Memorial Award, S. Mazurkiewicz Memorial Award, State Award of I Degree, Scientific Award of the City of Wroclaw and Jurzykowski's Foundation Award. He was awarded the title of doctor honoris causa by Warsaw University, Poznan and Wroclaw University. Holder of decorations: Officer's Cross and Commander's Cross with Star of the Order of Polonia Restituta, Banner of Labour I Class Order. Died 25 February 1972 in Wroclaw. (English)
Keywords "Mathematics"@en, "Matematyka"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / matematyka (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Hugo Steinhaus
Graduation specialty: filozofia, matematyka
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1961
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Orzeł czy reszka?
  Year of publication: 1953

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Kalejdoskop matematyczny
  Year of publication: 1954

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Cocreators: Stefan Kaczmarz
  Title: Theorie der Orthogonalreihen
  Year of publication: 1935

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Cocreators: Bronisław Knaster
  Title: Sur le partage pragmatique
  Year of publication: 1953

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Wspomnienia i zapiski
  Year of publication: 2002

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Cocreators: Władyslaw Nikliborc
  Title: Ćwiczenia z rachunku różniczkowego
  Year of publication: 1930

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O dochodzeniu ojcostwa
  Year of publication: 1954

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Czem jest a czem nie jest matematyka
  Year of publication: 1923

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Kilka słów o uogólnieniu pojęcia granicy
  Year of publication: 1911

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Kalejdoskop matematyczny
  Year of publication: 1938

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O umiejscowieniu ukrytych przedmiotów w drodze rentgenoskopii
  Year of publication: 1939

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Podstawy geometrji
  Year of publication: 1925

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: W sprawie mierzenia długości linij krzywych płaskich
  Year of publication: 1932

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O pewnym szeregu potęgowym, przedstawiającym na kole zbieżności funkcyę pantachicznie nieciągłą
  Year of publication: 1913

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Wycena statystyczna jako metoda odbioru towarów produkcji masowej
  Year of publication: 1950

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O długości krzywych empirycznych i jej pomiarze zwłaszcza w geografii
  Year of publication: 1951

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Podstawy kontroli statystycznej
  Year of publication: 1953

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Cocreators: Ludwik Fleck, Hugon Kowarzyk
  Title: Jeszcze raz w sprawie tzw. "garniturowego układu białych ciałek krwi"
  Year of publication: 1948

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Prawdopodobieństwo, wiarygodność i możliwość
  Year of publication: 1954

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Tablica liczb przetasowanych czterocyfrowych
  Year of publication: 1954

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O zagadnieniu taryfy elektrycznej
  Year of publication: 1947

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: O optycznej lokalizacji przedmiotów i pewnym jej zastosowaniu
  Year of publication: 1938

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Sto zadań
  Year of publication: 1958

 • Authors: Hugo Steinhaus
  Title: Słownik racjonalny
  Year of publication: 1980
Bibliographies
 • Authors: Rafał Weron
  Title: Hugo Steinhaus: matematyk, humanista i... popularyzator sprawiedliwego podziału tortu
  Title of source document: Decyzje
  Numbering (annual, number, issue, part): 2006; nr 6

 • Authors: Wiesław Wójcik
  Title: Hugo Steinhaus : współtwórca lwowskiej szkoły matematycznej
  Title of source document: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
  Numbering (annual, number, issue, part): 2014; 59(4)

 • Authors: Jan Miodek
  Title: Hugo Steinhaus we wspomnieniach językoznawcy
  Title of source document: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 2 Wiadomości Matematyczne.
  Numbering (annual, number, issue, part): 2002; T. 38,
Activities
 • Location: Uniwersytet Lwowski. II Katedra Analizy Matematycznej

 • Location: PAN. Instytut Matematyczny

 • Location: Uniwersytet Wrocławski. Katedra Zastosowań Matematyki
Studies
 • Unit name: Uniwersytet Lwowski

 • Unit name: Uniwersytet w Getyndze
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Hugo Steinhaus. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more