REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/19828

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19828

Resource type: thesis

Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu

View

Resource metadata

Title Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu
Title variant: A new clustering method with a global objective function
Persons Authors: Jan Wojciech Owsiński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa przedstawia nową, ogólną metodę analizy skupień, posiadającą szczególne własności, jakich nie posiadają praktycznie wszystkie inne znane metody. Przedstawiona metoda jest oparta na ogólnym sformułowaniu funkcji celu, reprezentującym w sposób adekwatny samo zadanie analizy skupień („grupowanie podobnych obiektów i separacja niepodobnych”). Ta funkcja celu może przybierać różne konkretne formy, w zależności od przyjętych bardziej szczegółowych założeń odnośnie sposobu oceny jakości uzyskiwanych wyników. W pracy przedstawiono uzasadnienie ogólnej postaci funkcji celu oraz szereg jej konkretnych realizacji, przeanalizowano własności tej funkcji celu, a także porównano ją z niektórymi używanymi kryteriami podziału zbioru obiektów. Następnie sformułowano warunki na tę funkcję, dla których można zaprojektować ogólny algorytm suboptymalizacji tej funkcji, mający charakter klasycznej procedury agregacji hierarchicznej. Zaprezentowano działanie algorytmu i jego własności oraz przeanalizowano niektóre aspekty numeryczne tego algorytmu. Pokazano kilka przykładów rzeczywistych zastosowania zaproponowanej metody (Polish)
Description in another language: The dissertation presents a new, general method of cluster analysis, which is characterized by specific properties, which are absent in the cases of virtually all of the existing methods. The method proposed is based on the general formulation of the objective function, meant to represent in an adequate manner the essential basic task of cluster analysis (“clustering of similar objects and separation of the dissimilar ones”). The objective function can be implemented in a variety of manners, depending upon the more detailed assumptions, adopted with regard to the evaluation of quality of partitions obtained. The dissertation provides the justification for the general form of the objective function, a number of its concrete implementations, an analysis of its properties, as well as a comparison with several of the clustering criteria that are being used in practice. Then, conditions are formulated for the objective function, which allow for formulation of a suboptimisation algorithm with respect to the function, this algorithm having the character of a classical progressive merger procedure. The working of this algorithm is presented, along with its properties, and an analysis of its numerical characteristics. Some examples are shown of practical problems, solved with the method proposed in the dissertation. (English)
Keywords "optymalizacja"@pl, "analiza skupień"@pl, "klastering"@pl, "funkcja celu"@pl, "algorytm suboptymalizacji"@pl, "optimization"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1991
Number of pages: 196
Supervisor: Kazimierz Mańczak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 15-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Jan Wojciech Owsiński. Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more