REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/82708

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82708

Resource type: thesis

Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną (PD-1975-11)

View

Resource metadata

Title Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną (PD-1975-11)
Persons Authors: Andrzej Ameljańczyk
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy było opracowanie modelu kooperacyjnej współpracy międzynarodowej z uwzględnieniem sterowania produkcją, inwestycjami i wymianą handlową, a następnie określenie metody znalezienia optymalnego sterowania z punktu widzenia jednego, globalnego kryterium. Zastosowane tu podejście jest nowatorskie, ze względu na odejście od tradycyjnego ujęcia finansowego zależności gospodarczych. Zaproponowano dynamiczny model współpracy i wymiany gospodarczej, opracowany na bazie wieloosobowej gry kooperacyjnej ze zmienną sumą wypłat. Przedstawiona została koncepcja podziału gry, zdefiniowano gry silnie kooperacyjne i ich rozwiązanie oraz podano twierdzenia wraz z dowodami na istnienie takich rozwiązań. Przedstawiono metody rozwiązań postawionych problemów i zostały one przetestowane na przykładzie 7 osobowej gry przy pomocy programów napisanych na maszynie cyfrowej ODRA 1304. (Polish)
Keywords "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "variable sum game"@en, "multiplayer cooperative game"@en, "international trade"@en, "international production cooperation"@en, "production control"@en, "sterowanie produkcją"@pl, "gra ze zmienną sumą wypłat"@pl, "wieloosobowa gra kooperacyjna"@pl, "międzynarodowa wymiana handlowa"@pl, "międzynarodowa kooperacja produkcyjna"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1975
Number of pages: 184
Supervisor: Florian Stanisław Piasecki
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Andrzej Ameljańczyk. Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną (PD-1975-11). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-05)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Decision support systems in allocation of capital and labour resources (RB-1993-20)

Lech Kruś, Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Optymalizacja procesu wytwarzania elementu konstrukcji siłownika hydraulicznego

Kamil Waszczuk, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)

See more