REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/21758

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/21758

Resource type: thesis

Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń

View

Resource metadata

Title Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń
Persons Authors: Maciej Łopaciński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Celem pracy jest wprowadzenie metod umożliwiających poprawę funkcjonowania sieci teleinformatycznej przedsiębiorstwa medialnego. Poprawa funkcjonowania sieci jest rozumiana jako obniżenie kosztów, podniesienie niezawodności lub jakości działania. Cel ten jest realizowany poprzez dekompozycję problemu z wykorzystaniem metod analizy systemowej i optymalizację podproblemów z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych i biznesowych. (Polish)
Keywords "sieci komputerowe"@pl, "optymalizacja"@pl, "telekomunikacja"@pl, "optimization"@en
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 2005
Number of pages: 119
Supervisor: Andrzej Leszek Straszak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 15-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Maciej Łopaciński. Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Metoda sekwencyjna programowania liniowego. (PN-1980-02)

Piotr Mazurek, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

See more