REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/76339

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76339

Resource type: article, chapter

Pakiet do rozwiązywania dynamicznych zadań programowania liniowego (PN-1987-09)

View

Resource metadata

Title Pakiet do rozwiązywania dynamicznych zadań programowania liniowego (PN-1987-09)
Persons Authors: Jacek Gondzio, Andrzej Ruszczyński
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedmiotem niniejszej pracy jest wyspecjalizowany pakiet procedur, napisanych w języku FORTRAN, służący do rozwiązywania na maszynie cyfrowej IBM PC/XT wielkich dynamicznych zadań programowania liniowego. Aby umożliwić rozwiązywanie zadań wielkiej skali na maszynie klasy PC, macierz strukturalną zadania przechowuje się jako macierz superrzadką oraz stosuje się nowe specjalizowane metody wyceny. W pracy podano wyniki obliczeń porównujące skuteczność specjalizowanej metody i klasyczne metody sympleksów. (Polish)
Keywords "fortran"@nl, "dynamic linear programming"@en, "metody sympleksów"@pl, "software"@pl, "dynamiczne zadania programowania liniowego"@pl, "simplex method"@en, "oprogramowanie"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1987-09
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1987
From page: 1
To page: 29
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Jacek Gondzio, Andrzej Ruszczyński. Pakiet do rozwiązywania dynamicznych zadań programowania liniowego (PN-1987-09). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Dyski - organizacja fizyczna i logiczna

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more