REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/26289

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26289

Resource type: research laboratory

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Resource metadata

Title Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych
Persons Authors: Jarosław Domaradzki
Cocreators: Sebastian Jaroszczuk (Designer)
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Wydział Wychowania Fizycznego
Pracownia Naukowo-Badawcza Wydziału Wychowania Fizycznego
Pracownia Analiz Biomechanicznych
51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Polish)
Keywords "biomechanika"@pl, "analiza kinematyczna"@pl, "sygnały MMG"@pl
Classification Resource type: research laboratory
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://pab-azon.e-science.pl/home/
Location: al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, dolnośląskie
Narrow recipient group: naukowcy
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jarosław Domaradzki
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Pracownie AWF Wrocław

Citation

Copied

Jarosław Domaradzki. Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych. [research laboratory] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej

Wiesław Śródka, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Analizator ruchu SIMI

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Dane pomiarowe sygnałów EMG i MMG z przedramienia oraz informacje z rękawicy sensorycznej o interakcji z obiektem

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Pracownia pomiarowa badań ruchu w środowisku naturalnym

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Biomechanika chodu i biegu

Tadeusz Bober, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more