REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/26290

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26290

Resource type: research offer

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Resource metadata

Title Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych
Persons Authors: Jarosław Domaradzki
Cocreators: Sebastian Jaroszczuk (Designer)
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description W Pracowni Analiz Biomechanicznych wykonywane są pomiary:
- siły reakcji podłoża w warunkach funkcjonalnych,
- rozkładu sił nacisku na płaszczyźnie podparcia,
- efektywności treningu z wykorzystaniem sygnału EMG,
- efektywności treningu i treningu biofeedback,
- momentów sił mięśniowych kończyn górnych i dolnych,
- kompleksowa analiza ruchu,
- analiza wyskoku dosiężnego,
- pomiary prędkości obiektów poruszających się w powietrzu, na lądzie i w wodzie. (Polish)
Keywords "biomechanika"@pl, "siła reakcji podłoża"@pl, "analiza sygnałów EMG"@pl, "moment siły"@pl
Classification Resource type: research offer
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Laboratory website URL: https://pab-azon.e-science.pl/home/
Location: al. I.J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, dolnośląskie
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jarosław Domaradzki
Availability date: 25-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Pracownie AWF Wrocław

Citation

Copied

Jarosław Domaradzki. Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych. [research offer] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Model biomechaniczny ludzkiej gałki ocznej

Wiesław Śródka, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / mechanika (2011)

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Analizator ruchu SIMI

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Pracownia pomiarowa badań ruchu w środowisku naturalnym

Jarosław Domaradzki, research offer, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Biomechanika chodu i biegu

Tadeusz Bober, book, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Change of the precision of hand movements in young men after short-term (anaerobic) exercise

Jarosław Domaradzki, Dawid Koźlenia, Iwona Wierzbicka-Damska, Izabela Trojanowska, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more