REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/42356

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42356

Resource type: article, chapter

Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy

View

Resource metadata

Title Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy
Persons Authors: Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2016 roku na XIV Krajowej Konferencji Robotyki.
Artykuł zawiera propozycję uniwersalnej reprezentacji komponentów działających w heterogenicznych środowiskach, a także ich funkcjonalności udostępnianych w postaci usług. Potrzebę semantycznej zgodności w takich systemach można zauważyć, obserwując gwałtowny rozwój Internetu Rzeczy i możliwości płynących z automatycznego wykorzystania urządzeń w takiej sieci. Proponowana koncepcja systemu HODS, wraz z uniwersalnym protokołem komunikacyjnym ABTP, pozwala na automatyzację realizacji zadań z wykorzystaniem urządzeń Internetu Rzeczy, ale nie ogranicza się tylko do nich. Wykorzystane mogą być usługi świadczone przez inne komponenty istniejące w środowisku (np. roboty), a także świadczone przez ludzi. Takie środowisko można nazwać Internetem Wszechrzeczy. (Polish)
Keywords "robot"@pl, "robotyka"@pl, "Krajowa Konferencja Robotyki"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: scientists, teachers, students
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Problemy robotyki. Materiały XIV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 195, tom 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2016
From page: 51
To page: 60
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 02-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Stanisław Ambroszkiewicz, Waldemar Bartyna, Kamil Skarżyński, Marcin Stępniak. Protokół komunikacyjny i architektura systemu do realizacji zadań w Internecie Wszechrzeczy. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Koordynacja agentów mobilnych z użyciem platformy V-Rep i języka skryptowego Lua. Badanie przydatności środowiska

Artur Wąż, Elżbieta Roszkowska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Wizyjny system lokalizacji z estymatorem prędkości i przyspieszeń dla robota mobilnego

Marcin Kiełczewski, Dariusz Pazderski, Krzysztof Kozłowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Optymalne konfiguracje manipulatorów drzewiastych

Krystian Turczyn, Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Stanowisko rozpoznawania biosygnałów oparte na komercyjnym systemie akwizycji danych

Michał Błędowski, Andrzej Wołczowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sterownik chwytaka trójpalczastego

Dawid Seredyński, Konrad Banachowicz, Tomasz Winiarski, Cezary Zieliński, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more