REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62564

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62564

Resource type: article, chapter

Rozróżnianie wybranych obiektów na podstawie estymacji kąta azymutu przylotu echa sygnału ultradźwiękowego

View

Resource metadata

Title Rozróżnianie wybranych obiektów na podstawie estymacji kąta azymutu przylotu echa sygnału ultradźwiękowego
Persons Authors: Bogdan Kreczmer
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki.
W niniejszej pracy zaproponowano nowe kryteria rozróżniania struktur takich jak ściana, krawędź oraz kąt pomieszczenia. Wykorzystują one nową konstrukcję sonarów ultradźwiękowych. Kryteria te pozwalają zwiększyć odstęp od wartości błędu pomiaru. Tym samym niemal czterokrotnie zwiększają obszar poprawnego rozróżniania wspomnianych struktur. Istotną zaletą metody jest to, że jej implementacja może zostać obecnie zrealizowana przy użyciu sonarów o relatywnie prostej konstrukcji. (Polish)
Keywords "referat"@pl, "automatyka"@pl, "robotyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 501
To page: 510
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 13-09-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Bogdan Kreczmer. Rozróżnianie wybranych obiektów na podstawie estymacji kąta azymutu przylotu echa sygnału ultradźwiękowego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Mathematical Methods of Automation and Robotics

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podstawy Automatyki i Robotyki : wykład wstępny, cz. 1

Ewaryst Rafajłowicz, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more