Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Die Alpwirtschaft der Tschechoslowakei : unter Berücksichtigung ihres Zusammenhanges mit der heutigen landwirtschaftlichen Organisation des Staates

Jan Třebický, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Architektura Krajobrazu. Studia i prezentacje 1/2009

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modele i decyzje w rozwoju społeczno-ekonomicznym (BOS’95). T. 2: Badania operacyjne i systemowe dla wspomagania formułowania strategii rozwoju regionów (RB-1998-76)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

The long term regional development in Poland under the impact of the new global management, infrastructure and technology (RB-1998-75)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Global - local interplay in the Baltic Sea region : papers from the 5th International Nordic-Baltic Conference, Pärnu, 1998

book, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Budynek Rady Miejskiej w Bolonii jako przykład architektury proekologicznej

Barbara Widera, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Analiza systemowa na progu XXI wieku. Changes in the Global Megatrends and their consequences for Socio - Economic - Techno Development of the regions (including transborder ones) (RB-1999-65-03)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce i administracji (2018)

Transformacja lotniska Tegel (TXL) w Berlinie

Paweł Kirschke, David Weclawowicz, Dagmara Sietko-Sierkiewicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce

Bolesław Woś, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)