REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/49861

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/49861

Resource type: book

Secure systems and networks

View

Resource metadata

Title Secure systems and networks
Persons Authors: Tomasz Surmacz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Polish)
Keywords "bezpieczeństwo teleinformatyczne"@pl, "system komputerowy"@pl, "sieć komputerowa"@pl, "sieci komputerowe"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław, Łódź
Publisher: Wrocław University of Technology PRINTPAP
Time of publication: 2011
Number of pages: 119
Resource language: English
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 29-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Tomasz Surmacz. Secure systems and networks. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Komputerowe przetwarzanie wiedzy. Kolekcja prac 2012/2013 pod redakcją Tomasza Kubika

book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach

Jolanta Joszczuk-Januszewska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

System komputerowej symulacji rozwoju przemysłu cementowo-wapienniczego w aspekcie jego energochłonności i wpływu na środowisko naturalne CEMENT (RB-1996-60)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Kałuszko, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, Piotr Holnicki, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more