REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/45289

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/45289

Resource type: book

Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej

View

Resource metadata

Title Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej
Persons Authors: Jarosław Domaradzki
Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Monografia przedstawia badania stanu cech morfologicznych i funkcjonalnych (oraz ewentualne jego przemiany) młodzieży polkowickiej, badanej czterokrotnie w dekadzie 1999-2008 (okresie intensywnych przeobrażeń ekonomiczno-społecznych i ekologicznych w regionie), przy uwzględnieniu sytuacji ekonomiczno-społecznej rodziny. Podstawę badań stanowią dane pomiarowe i ankietowe młodzieży w wieku 10-15 lat. (Polish)
Keywords "Aktywność ruchowa"@pl, "młodzież"@pl, "rozwój"@pl, "badania naukowe"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2013
Number of pages: 157
Series name: Studia i Monografie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Numbering: nr 110
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agata Owczarek
Availability date: 25-06-2019
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Jarosław Domaradzki. Środowiskowe uwarunkowania krótkookresowych przemian morfologicznych i funkcjonalnych 10-15-letniej młodzieży polkowickiej. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Pracownia pomiarowa analiz biomechanicznych

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Analizator ruchu SIMI

Jarosław Domaradzki, research equipment, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Ćwiczenia : wzmacnianie grzbietu

Magdalena Lewandowska, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal a sprawność fizyczna dzieci wiejskich

Andrzej Rokita, article, chapter, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 9 (2) 2010

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Infokioski

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more