REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/62573

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/62573

Resource type: article, chapter

Stopa robota a stopa protezowa - podobieństwa i różnice

View

Resource metadata

Title Stopa robota a stopa protezowa - podobieństwa i różnice
Persons Authors: Adam Gramala, Paweł Drapikowski, Adam Pogorzała
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zaprezentowany w 2018 roku na XV Krajowej Konferencji Robotyki.
W pracy przedstawiono porównanie stóp dwunożnych robotów kroczących i stóp protezowych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, napędowych i elementów tłumiących oraz biomechaniki chodu. Analiza porównawcza wskazuje, że obydwie konstrukcje zbliżają się do siebie starając się odtworzyć naturalny sposób poruszania się człowieka, a wzajemne wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań przyczyni się do budowy protez lepiej odpowiadających wymaganiom pacjentów oraz robotów poruszających się w sposób zbliżony do ludzkiego. (Polish)
Keywords "referat"@pl, "robotyka"@pl, "automatyka"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Postępy robotyki. Materiały XV Krajowej Konferencji Robotyki. Prace Naukowe, Elektronika: z. 196
Place of publication: Warszawa
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Time of publication: 2018
From page: 561
To page: 570
ISSN: 0137-2343
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Robert Muszyński
Availability date: 13-09-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Adam Gramala, Paweł Drapikowski, Adam Pogorzała. Stopa robota a stopa protezowa - podobieństwa i różnice. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Adaptacyjny system rozpoznawania emocji na podstawie wyrazów twarzy

Mateusz Żarkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Współpraca człowieka z robotem przy sortowaniu losowo rozmieszczonych obiektów

Edward Jezierski, Piotr Łuczak, Paweł Smyczyński, Dariusz Zarychta, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Zastosowanie brzegowej reprezentacji przebadanej przestrzeni dla wyboru kolejnego punktu widokowego

Przemysław Kowalski, Krzysztof Skabek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Mathematical Methods of Automation and Robotics

Krzysztof Tchoń, Robert Muszyński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Eksperymentalna identyfikacja parametrów dynamicznych robota lRp-6

Piotr Dudkiewicz, Krzysztof Kozłowski, Waldemar Wróblewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Podstawy Automatyki i Robotyki : wykład wstępny, cz. 1

Ewaryst Rafajłowicz, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more