REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18638

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18638

Resource type: photo

Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny

View

Resource metadata

Title Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny
Persons Authors: Artur Pędziwiatr
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W przedstawionej próbce utworów fluwioglacjalnych zidentyfikować można kwarc, któremu towarzyszą fragmenty skał. Kwarc jest minerałem bezbarwnym lub zabarwionym na biało, szaro, żółto czerwono etc. Ponadto minerał ten posiada rysę białą, przełam muszlowy oraz połysk szklisty, tłusty (na płaszczyźnie przełamu). Twardość w skali Mohsa wynosi 7. Fragmenty skał reprezentowane są przez skały krystaliczne np. granit. Szczegółowy skład utworów fluwioglacjalnych możliwy jest do określenia dopiero po zastosowaniu zaawansowanych metod mineralogicznych i petrograficznych. (Polish)
Comments: 28. Kolekcje próbek glebowych i skalnych
Keywords "skała okruchowa"@pl, "skała osadowa"@pl, "lądolód"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)
Destination group: students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Scanner or camera model: Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-16
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marta Sabatowska
Availability date: 14-09-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Artur Pędziwiatr. Utwory fluwioglacjalne - skład mineralogiczny. [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wapień - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Łupek ilasty - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Torf wysoki - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - model 3D

Piotr Kubiś, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Węgiel brunatny humusowy twardy - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Kreda pisząca - skład mineralogiczny

Artur Pędziwiatr, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

See more