REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/14765

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14765

Resource type: thesis

Własności optyczne kropek kwantowych drugiego rodzaju

View

Resource metadata

Title Własności optyczne kropek kwantowych drugiego rodzaju
Persons Authors: Marcin Tytus
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przedmiotem niniejszej rozprawy jest rozważanie o własnościach optycznych kropek kwantowych drugiego rodzaju związanych z możliwością wiązania przez te struktury ekscytonów. W rozważaniach autor skupia się przede wszystkim na wpływie rozmiaru kropki, prostopadłego do płaszczyzny kropki pola magnetycznego, a także bocznego pola elektrycznego na stany związane ekscytonu w gaussowskiej i prostokątnej kropce kwantowej drugiego rodzaju. Przedstawione zostały wpływy wymienionych czynników na energię ekscytonu, a także konsekwencje jakie dla widma fotoluminescencji może mieć umieszczenie kropki kwantowej w jednym z wymienionych pól. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "Nanostruktury"@pl, "kropka kwantowa"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2011
Number of pages: 123
Supervisor: Lucjan Jacak
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 15336
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marcin Tytus. Własności optyczne kropek kwantowych drugiego rodzaju. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Ekscytony i ich defazowanie w kropkach kwantowych II rodzaju

Wojciech Donderowicz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Laboratorium nanostruktur Politechniki Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Electronic and optical properties of graphene nanostructures

Paweł Potasz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Optical properties of elongated nanostructures in III-V semiconductors

Anna Musiał, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

Introduction to quantum information and communication

Witold Jacak, Lucjan Jacak, Wojciech Donderowicz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych / fizyka (2011)

Nanostruktury

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more