REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/78512

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78512

Resource type: article, chapter

Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30)

View

Resource metadata

Title Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30)
Persons Authors: Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Ważnym problemem metodologicznym we współczesnej teorii transportu jest brak wielokryterialnych metod decyzyjnych, za pomocą których możnaby analizować i oceniać alternatywne warianty usytuowania w terenie inwestycji transportowych, np. autostrad i dróg szybkiego ruchu. Tradycyjnie stosowana metoda analizy kosztów i korzyści nie sprawdza się, gdy w grę wchodzą kryteria nie tylko ilościowe, ale i jakościowe, związane najczęściej z charakterystykami społecznymi i przyrodniczymi. W pracy przedstawiono metodę, która w oparciu o macierz ocen wariantów i wektora współczynników wagowych rozpatrywanych kryteriów pozwala zidentyfikować wynikającą z nich hierarchię wariantów i - w szczególności - wskazać wariant najlepszy. Skuteczność metody jest zilustrowana na przykładzie oceny alternatywnych wariantów lokalizacji odcinka autostrady w rejonie aglomeracji warszawskiej. (Polish)
Keywords "Expert Opinions"@en, "opinie ekspertów"@pl, "ocena grupowa"@pl, "transport"@pl, "group assessment"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / transport (2011)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1997-30
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1997
From page: 1
To page: 50
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 18-11-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Mirosław Bereziński, Roman Włodzimierz Kulikowski, Dariusz W. Wagner. Wybór wariantów lokalizacji drogi transportowej metodą współczynników zgodności i niezgodności ocen ekspertów (RB-1997-30). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Group judgement. Some application to decision problems in transport (RB-2000-77)

Hanna Bury, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Spacerologia - transport we Wrocławiu

audio, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Modelowe studium komunikacyjne dla Zespołu Miejskiego Wałbrzycha (etap II)

Maciej Dobrowolski, Krzysztof Głogowski, Tomasz Ossowicz, Jerzy Sławski, Tadeusz Zipser, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ulgi dla studentów

Natalia Koksztys, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

See more