Scientific disciplines / dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Filter
Page of  11 (108 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 4 (RB-1998-54)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Monografia metody ekspertów w podejmowaniu decyzji dotyczących programowania i planowania strategicznego * Rozdział V (RB-1996-54)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Matematyczno-ekonomiczny model zależności dynamiki ruchu na drodze głównej od obciążenia drogi alternatywnej w korytarzu autostrady (rozdział monografii: „Strategiczne planowanie rozwoju transportu”) (RB-1999-68)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej Część 2: Model trajektorii procesu rozwoju systemu transportowego (RB-1998-52)

Mirosław Bereziński, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decyzyjny model sieci transportowej. Część 1 (RB-1998-51)

Mirosław Bereziński, Roman Kulikowski, Dariusz Wagner, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Analiza systemowa na progu XXI wieku. Budowa autostrady A-2, a problem dynamiki sieci aglomeracji miejskich. Przypadek obszaru środka Polski. (RB-1999-65-04)

Andrzej Straszak, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Decision support in safety oriented transport system (RB-2000-74)

Roman Kulikowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Die Locomotiven : eine Sammlung ausgeführter Zeichnungen mit beschreibendem Text : zur Benutzung im Constructions-Saal und in technischen Lehranstalten. Atlas

Carl Schaltenbrand, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Model systemu wsparcia logistycznego procesu zagospodarowania obiektów wycofanych z eksploatacji

Marcin Plewa, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / transport (2011)

Page of  11 (108 results)
Results on page