REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/18455

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/18455

Resource type: dataset, database

Wzorcowy zbiór relacji pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii

View

Resource metadata

Title Wzorcowy zbiór relacji pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii
Title variant: Standard relation set between plWordNet synsets and Wikipedia articles
Persons Authors: Amelia Biegalska, Marek Maziarz, Małgorzata Ohia-Nowak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór obejmuje specyfikację relacji semantycznych pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii, powiązania dla 444 synsetów utworzone przez dwóch niezależnych anotatorów (w różnej liczbie) oraz rozstrzygnięcia w przypadku niezgodności. Linki do zasobów to Url-e, po kliknięciu na nie przenosimy się na stronę Wikipedii lub Słowosieci.
Zasób powstał w ramach projektu "Opracowanie metodologii prac nad rozwojem infrastruktury technologii językowych CLARIN oraz upowszechnienie wytworzonej w ramach CLARIN infrastruktury badawczej", grant nr 3255/CLARIN ERIC/2015/0 (Polish)
Description in another language: The set contains description of relation type between plWordNet synsets and Wikipedia articles, 444 of relation instances annotated independently by 2 annotatios (in different numbers), as well as, alignment if necessary. Links to the resources are Urls, after clicking on them one will be linked to Wikipedia or plWordNet cites. (English)
Comments: Wąską grupę odbiorców zasobu mogą stanowić lingwiści komputerowi, frazeologowie, leksykografowie.
Keywords "SKOS"@pl, "rzutowanie"@pl, "Słowosieć"@pl, "plWordNet"@en, "mapping"@pl, "Wikipedia"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)
Destination group: scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Number of data records: 444
Software used: Libre Office, Google Docs
Resource language: notapplicable
Resource temporal coverage: 2018
Resource geographical coverage: "Polska"
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 06-09-2018
Collections Kolekcja e-Statystyka PWr, Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Amelia Biegalska, Marek Maziarz, Małgorzata Ohia-Nowak. Wzorcowy zbiór relacji pomiędzy synsetami Słowosieci i artykułami Wikipedii. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Mapowanie atrybutów infoboxów z Wikipedii na schemat jednostek identyfikacyjnych

Michał Marcińczuk, Michał Krautforst, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Wytyczne KPWr - Wytyczne do znakowania relacji semantycznych i składniowych we wnętrzu fraz NP i AdjP. Wersja RRG

Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.3

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Słownik połączeń wyrazowych typu rzeczownik+przymiotnik bez uzgodnienia

Michał Wendelberger, Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Słowniki połączeń wyrazowych z ręczną oceną stopnia leksykalizacji

Marek Maziarz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more