REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (short)

http://zasobynauki.pl/zasoby/44317

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44317

Resource type: dataset, database

KPWr 1.3

View

Resource metadata

Title KPWr 1.3
Title variant: Polish Corpus of Wrocław University of Technology 1.3
Title variant: Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej 1.3
Persons Authors: Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description KPWr (Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej) to korpus mówionej i pisanej polszczyzny, dostępny na otwartej licencji. Jest anotowany na wielu poziomach - gramatycznych i semantycznych. (Polish)
Keywords "polszczyzna"@pl, "Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej"@pl, "KPWr"@pl, "korpus"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers, scientists, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Marek Maziarz
Availability date: 09-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Marek Maziarz, Jan Wieczorek, Dominika Fikus, Agnieszka Turek, Michał Wolski, Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Paweł Kędzia. KPWr 1.3. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

N-gramy językowe

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

KPWr 1.1

Michał Marcińczuk, Adam Radziszewski, Bartosz Broda, Marek Maziarz, Marcin Oleksy, Jan Wieczorek, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach (Dokończenie)

Bandtkie Jerzy Samuel, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Reguły normalizacji wyrażeń temporalnych

Jan Kocoń, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Juwenalia Politechniki Wrocławskiej 2017 - ŻAKtando

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / językoznawstwo (2011)

Eksperymenty z ujednoznaczniania znaczeń leksykalnych

Arkadiusz Janz, Paweł Kędzia, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more